Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Nyt fra menighedsrådet

 
Hornbæk Kirke rykker ind i den digitale tidsalder med klimavenlige løsninger.
 
Der er over de sidste par år arbejdet med ”indeklimaet” i vores kirke. Det har resulteret i forskellige løsninger og tiltag.
 
Orglet
Der var et ønske fra organistens side om at kunne udvide det gamle Starup orgels registre, hvorfor der blev nedsat et orgeludvalg, der gik til sagen og studerede mulige løsninger, bla. ved at besøge andre kirker, hvor det ret hurtigt stod klart, at hvis vi ville opnå de ønsker der var til orglet måtte der tænke alternativt, da eventuelt nye orgelpiber ville blive så store, at der skulle bygges tårne på kirken, hvis vi skulle huse dem og det fandt vi nok var lidt uden for budget.
Alligevel lykkedes det at finde en løsning. I dag findes orgelbyggere, der tilbyder udvidelser af digital karakter og man gik så i gang ad det spor og fandt frem til to mulige leverandører, Allen orgler USA og Skandinavisk orgel Centrum fra Danmark, orgeludvalget fandt at det danske firma var det, der kunne imødekomme ønskerne. Der blev indhentet tilbud, som blev forelagt menighedsrådet, og alle var enige om at sætte arbejdet i gang.
Orgelombygningen er nu tilendebragt og det er blevet et helt unikt og meget vellykket instrument med 36 stemmer hvoraf de 12 stemmer fra det gamle orgel, yderligere har fået tilført en ren digital romantisk disposition på 36 stemmer. Resultatet er blevet en velklang og stor lyd, at selv de værste kritikere af digitale orgler må medgive at digitale orgler når de konstrueres korrekt er kommet for at blive. Vor orgelkonsulents udtalelse, da han skulle godkende orglet, var da også meget begejstret:
”Sjældent er resultatet af et orgelprojekt blevet imødeset med så stor spænding: en digital/hybrid udvidelse af et
respektabelt pibeorgel, der i sig selv har gjort god fyldest i kirken, og som takket være intonationsmæssige
forbedringer gennem årene efterhånden er blevet et ganske fint mindre instrument – men dog med de
begrænsninger, som pladsforholdene, det stilistisk udgangspunkt osv. har medført. Med den nærværende
udvidelse har kirken fået – så at sige – 2 orgler: et klangfuldt og velproportioneret neobarokorgel og et
dramatisk og udtryksfuldt franskromantisk ditto. I det førstnævnte stiller den nye teknologi sig på skuldrene af de
robuste Starup-piber og den igennem årene opnåede velklang (ikke mindst takket være orgelbygger Finn Krohn),
og resultatet nu er intet mindre end banebrydende. Autenciteten og effektiviteten er slående, og de digitale
stemmer kompletterer orglet med bravour – ikke mindst takket være Flemming Falds dygtigt og smukt udførte
intonationsarbejde.
Ved første øjekast er der ikke noget der afslører, at der er ændret på orglet. Den der kender orglet, vil kunne se at der er kommet væsentligt flere stemmer, men stadig er der ikke noget man kan se der afslører det er en digital løsning. Hvis man så går lidt videre, vil man opdage at der i nodestolen befinder sig en trykfølsom 24” skærm til noder, som organisten kan tilslutte via sin Ipad.  De eneste andre spor er nogle meget smagfulde riste i loftet hvor man har anbragt lydgiverne som spiller ned derfra og blander sig med de 12 stemmer fra det gamle Starup orgel, som stadig er rygraden i orglet.
 
Energibesparende foranstaltninger
Det begyndte med en undersøgelse af kirkens klimatiske forhold med isolering, indeklima, varme, lys, ect. Man fandt at isolering, varmeanlæg og indeklima lever op til dags standard. Der var bare lige belysningen, hvor et omfattende antal meget smukke kirkekerter klarede belysningen i kirkerummet, pulpituret og andre steder.
Vi indledte med kirkens belysning. Alle pærer i kirken er skiftet til nye og tidssvarende LED pærer, kirkekronerne har været en tur hos gørtleren, hvor de er ombygget fra stearin til el og samtidigt monteret med LED pærer som sparer så meget strøm at investeringen er tjent hjem på 2½ år.
Når vi nu var i gang, kom stearinlysene i søgelyset. Der blev forsøgt med forskellige løsninger, men intet syntes at være godt nok førl vi hos en leverandør fandt LED kronelys specielt produceret til Engelske kirker. Det burde være lige til at bruge men så nemt skulle det alligevel ikke gå. I England bruger man voksfarvede lys og ikke hvide som vi gør. Heldigvis lykkedes det vores leverandør at overtrække lysene med hvid stearin, så derfra var der ingen vej tilbage, nu kunne vi tage det sidste skridt ind i en digitale tidsalder.
At skifte til LED kronelys har to umiddelbare fordele det er væsentligt billigere på den lange bane og stearin lys har altid været en udfordring i kirkerummet da de er hovedårsagen til at kirken skal kalkes ret tit. Den post kommer vi til at spare på. Ydermere ville det være muligt for mennesker der er generet af stearin partikler at komme i kirke.
Så nogle meget æstetiske ændringer med respekt for kirkens øvrige interiør har bragt kirken ind i den digitale tidsalder og givet et langt mindre strømforbrug.
 
Nyt digitalt klaver
Der er indkøbt nyt digitalt klaver af mærket KAWAI, som udemærker sig med en meget fin lyd og et meget smukt design med højglans og en lodretstående klangbund af noget så gammeldags som analogt træ hvilket ses tydeligt når det er kørt frem.
 
Lydanlæg
For et par år siden blev der monteret et moderne lydanlæg i kirkens rum så alle har en mulighed for at følge med i og høre hvad der bliver sagt.
 
Automatisk åbning og lukning af kirkedøren
Et længe næret ønske om fri adgang til kirken er blevet opfyldt idet der er blevet installeret automatisk åbning og lukning af kirkedøren, således at man nu kan komme ind i kirken mellem 9 og 16 hver dag. Dette vil forhåbentlig blive til glæde for såvel turister som sognebørn.
 
Mobile Pay
Endelig har Hornbæk Kirke fået MobilePay (57332) hvor man kan indsætte større eller mindre beløb til velgørenhed. Alt modtages med glæde, stort som småt. Jo mere der kommer ind, jo mere kan kirken dele ud til dem der trænger.
 
Erik Kobberholm, næstformand i menighedsrådet