Sommerhøjskole 16. til 18. august 2019

 

Sommerhøjskolen er aflyst

på grund af for få tilmeldinger. Kontakt kordegnekontoret fra den 13. august for tilbagebetaling af deltagergebyr.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Igen i år planlægger vi at holde sommerhøjskole. Det bliver i dagene 16. – 18. august.

Fredag d. 16. august:

9:30 Velkommen

Velkomst, morgensang og præsentation af højskolens tema.

10:00             Foredrag v. Lotte Lund: Tryg i en terrortid

Journalist Lotte Lund har sammen med terrorforsker Anja Dalgaard-Nielsen skrevet den anmelderroste bog ”Tryg i en terrortid”, som udkom tidligere på året. Med afsæt i bogen vil Lotte Lund fortælle om, hvad forskningen fortæller os om danskernes og det danske samfunds modstandskraft – i en tid, hvor den sættes under pres af blandt andet truslen om terror.

12.00 - 13.00 Frokost

13.00             Foredrag v. Karina Søby Madsen ”Syklubben” Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne.

Journalist og medforfatter til bogen ”Syklubben – Helsingør-modstandsgruppen der snørede tyskerne”, Karina Søby Madsen, fortæller den dramatiske historie om Syklubben. Hvordan de fire mænd i løbet af kort tid skabte en organisation med omkring 150 aktive flugthjælpere! Og samtidig om den høje pris, flere af gruppens medlemmer måtte betale for deres indsats.

14:30             Kaffe og kage

15:00             RUNDVISNING I HORNBÆK KANONBATTERI v. Anders Møller

Under besættelsen af Danmark i årene 1940-45 ryddede tyskerne et område i Hornbæk Plantage, hvor de opbyggede et forsvarsværk i form af 4 store kanoner med en rækkevidde på over 10 kilometer, så de kunne beskyde alt uønsket trafik i sundet. Inde i Plantagen ligger en stor betonbunker hvorfra kanonerne blev dirigeret via telefonkabler. Denne bunker og andre faciliteter er ved nedlæggelsen af kanonbatteriet i 1958 forsøgt skjult med jord, men kan findes og bestiges. Ved rundvisningen vil der blive gjort ophold flere steder hvor der fortælles om funktionerne på stedet og der vil blive vist billeder fra kanonbatteriets virketid 1940-58. 

17:00             Tak for i dag

 

Lørdag d. 17. august:

9:30               Salmeværksted:

En sangtime i sognehuset sammen med organist Jan Reich, hvor vi synger søndagens salmer og samtidig prøver nogle af de mange, nye salmer, som er blevet udgivet i de senere år.

9:30               Prædikenværksted:

Her bliver der lejlighed til at prøve noget, du nok ikke har prøvet før. Få lejlighed til at skrive med på en prædiken. Vi bruger formiddagen til prædikenværksted, hvor vi sammen læser søndagens prædiketekst, taler om, hvad vi får ud af den, og skriver en prædiken som holdes ved søndagens højmesse. Præsterne er tovholdere på værkstedet, men det er deltagerne, der skal gøre arbejdet…….

12.00-13.00   Frokost

13.00             Modstandskraft derude, hvor ingen andre er.

Annette Lauritzen er daglig leder af ”Stubben” i Helsingør, en del af Kirkens Korshær og en væsentlig del af det danske samfund og af det folkekirkelige arbejde.  Hendes oplæg er fortællingen om et sted, hvor livet trives og leves trods stor modstand og menneskelig tragedie som misbrug og psykisk sygdom. Hvor humør og livsglæde trods alle odds skinner igennem og er med til at give mennesket værdi og fornyet energi på livet. Omsorg, nærvær og varme er med i det daglige arbejde som centrale værdier. Stubben er et populært sted at komme.

15:00             Kaffe og kage

15:30             Orgelfremvisning: Hornbæk kirkes orgel er blevet renoveret i foråret 2019, og organist Jan Reich vil fortælle om de nye klanglige muligheder, som gemmer sig bag den kendte facade. Instrumentet rummer både traditionelt håndværk og mange nye digitale faciliteter, og der bliver lejlighed til at komme op på pulpituret og få et indblik i organistens arbejdsplads

18.00             Middag - Tak for i dag

 

Søndag d. 18. august:

9.00-10.00     Korprøve hvor vi synger salmerne igennem inden højmessen

10.00-11.30   Gudstjeneste med kirkekaffe

12.00-13.00   Skrub hjem snitter.  Vi evaluerer mens vi spiser.

 

Tilmelding:

Pris for alle tre dage inklusive forplejning (minus drikkevarer) kr. 450,-

Tilmelding sker via dette link eller ved henvendelse til kordegnen på mail: stbb@km.dk

Tilmelding anses for gyldig, når der samtidig indbetales deltagergebyr på kirkens konto 2255 1940008112, eller på MobilePay: 57332.

Husk at skrive navn og ”sommerhøjskole” i betalingsmeddelelsen.

Sidste frist for tilmelding tirsdag d. 6. august.

Da der er et begrænset antal pladser i sognehuset opfordres der til hurtig tilmelding.

For yderligere information:

Henvendelse til sognepræst Bodil Olesen,

Tlf.: 4970 0035, e-mail: boo@km.dk

 
Ophavsret: