Brdr. Bendtsens legat

I løbet af december måned vil der være et antal legatportioner til uddeling. Ifølge fundatsen uddeles legatet dels til unge, velbegavede personer fra hjem i små kår til hjælp til videreuddannelse, dels til ældre, værdigt trængende, begge kategorier hjemmehørende i Hornbæk sogn.
Der er intet ansøgningsskema, men begrundet ansøgning stiles til legatbestyrelsen ved sognepræst Bodil Olesen og skal være legatbestyrelsen i hænde senest 15. november.