Kirkebladet, Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogn

Kirkebladet har i flere år ligget inde midt i bladet "Hornbæk Idrætsforening informerer", hvor forskellige idrætsklubber skriver hver om deres klub. Bladet udkommer ikke i juni og december måneder, så det er 10 gange om året. Men kirkebladet er kun med i Idrætsbladet fire gange om året – det vil sige ca. den første i månederne: februar, maj, august og november. Bladet husstandsomdeles og udkommer i 3.920 eksemplarer.

Da kirkebladet ligger inde midt i Idrætsbladet, kunne det være en god idé at hive det ud og gemme det.

Redaktionsudvalg: Bodil Olesen, Cecilie Schackinger og Susanne Buhl.

Jytte Berthelsen, ansvarhavende redaktør

Har du noget på hjerte?

Vi vil gerne hermed opfordre menigheden til at skrive i vores kirkeblad. Har du oplevet noget, som du gerne vil dele med andre – det være sig en glædelig, sørgelig eller måske lærerig oplevelse, må du meget gerne skrive om det her i bladet. Vi henvender os til alle aldersgrupper. Vi hjælper gerne med at få det sat ned på skrift, hvis du har brug for det. Kontakt Bodil Olesen på telefon 4970 0035 eller boo@km.dk.