Personale

Stine Brofeldt

Kordegn

Stine Brofeldt
Hornbæk Kirkekontor
Kirkestien 1
3100 Hornbæk
Tlf. 4976 1960
Træffes tirsdag-fredag kl. 9-12.30
Mandag lukket
Email: stbb@km.dk

Sikker mail: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7441

Fakturaer til Hornbæk kirke bedes sendt til 7441@sogn.dk

Jan Reich

Organist

Jan Reich
Tlf. 2176 4675
Email: jre@km.dk

Kirketjener

Mia Svare Meinertz
Tlf. 5161 0127
Email: kirketjener@hornbaekkirke.dk

 

 

 

 

 

 

Aase Kjær

Sogneassistent

Aase Kjær
Tlf. 40487159

Kirkegårdskontoret

Tlf. 4921 0589
Træffes man-fre kl. 9-13
Email: hornbaek-kirkegaardskontor@mail.dk

Menighedsrådet, Formand
Jytte Berthelsen
Per Bjørnsvej 6a
3100 Hornbæk
Tlf. 2874 0883
E-mail: berthelsenja@gmail.com

Sikker mail til menighedsrådet: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7441

Kirkeværge
Henrik J. Kert Jensen
Hornebyvej 70
3100 Hornbæk
Tlf. 4970 1942 / 4970 2076