Kirkegårdene

Til Hornbæk kirke er tilknyttet to kirkegårde, kaldet den gamle og den nye.

Den gamle kirkegård

Den gamle kirkegård
Den gamle kirkegård ligger rundt om selve Hornbæk kirke

Den nye kirkegård

Den nye kirkegård
Den nye kirkegård ligger ca. 500 m. fra Hornbæk kirke lige ved bygrænsen mod syd umiddelbart op til Ndr. Strandvej.