Erik Henry Petersens Fond

Der er i efteråret et antal legatportioner fra ovennævnte fond til uddeling.

Ifølge fundatsen er fondens formål:

1. at yde støtte til vedligeholdelse og forbedring af Hornbæk Kirke

2. at yde hjælp til sådanne personer, der kan anbefales af Hornbæk kirke og som dokumenterer, at de er således socialt stillet, at de har behov for hjælp

Begrundet ansøgning vedlagt kopi af seneste årsopgørelse sendes til Hornbæk menighedsråd enten pr. post eller på sognets officielle mailadresse: hornbaek.sognhelsingoer@km.dk. Kopi af den seneste årsopgørelse fra Skat vedlægges.