Gudstjenester m.m. Hornbækhave

Tirsdag d. 12. marts kl. 13. 30 Fællessang

Onsdag d. 20. marts kl. 13.30 Andagt

Tirsdag d. 9. april kl. 13. 30 Fællessang

Tirsdag d. 30. april kl. 14. Ældregudstjeneste i kirken

Tirsdag d. 28. maj kl. 13.30 Fællessang

Torsdag d. 13. juni kl. 14. Sommermøde for sognets ældre i kirken