Mary og Carl Otto Andersens støttefond

Et antal legatportioner er til uddeling hvert år i december.
Fondens formål er at støtte personer og/eller sociale institutioner/foreninger, hvor et socialt behov ikke eller ikke tilstrækkeligt dækkes af offentlige midler eller tilskud.
Kun personer med fast bopæl i og institutioner/foreninger hjemmehørende i Hellebæk og Hornbæk sogne kan komme i betragtning. Herfra kan der ikke dispenseres.
Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden

Ansøgningsskema foreninger

Ansøgningsskema personer